CÀ PHÊ NHÂN

BẢNG BÁO GIÁ

Sản phẩm của : Công ty TNHH SX & TM VƯƠNG THÀNH CÔNG

Văn phòng                 : 231 Y Wang  – Tp.Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk

MST                           : 6001499752

Điện thoại                   : 0945.820.779 (Mr.Vương).

                                                  0868.747.848  (Mr.Bằng)

Website                       : www.vuongthanhcong.com

Kính gửi: Quý khách hàng:

Cà phê VƯƠNG THÀNH CÔNG xin gửi tới khách hàng bảng báo cà phê nhân được áp dụng cho toàn quốc như sau:

Bảng giá CÀ PHÊ NHÂN

STT Dòng sản phẩm Dưới 480kg

(khách lẻ)

Từ 480kg

Đến 1 tấn

Trên 1 tấn

(sỉ)

1 Robusta (S16) bắn màu 35.500đ 35.000đ 34.500đ
2 Robusta Sẻ (S16) bắn màu 47.000đ 46.500đ 46.000đ
3 Robusta (S18) bắn màu 36.300đ 35.800đ 35.300đ
4 Robusta (S20) bắn màu 38.500đ 38.000đ 37.500đ
5 Robusta chín 90%(S18) bắn màu 37.500đ 37.000đ 36.500đ
6 Robusta (S18) chín 90% Đánh bóng 40.000đ 39.500đ 39.000đ
7 Robusta Sẻ chế biến ướt (S14) 47.000đ 46.500đ 46.000đ
8 Robusta Sẻ chế biến ướt (S16) 54.000đ 53.500đ 53.000đ
9 Robusta chế biến honey (S14) 47.000đ 46.500đ 46.000đ
10 Robusta chế biến honey (S16) 54.000đ 53.500đ 53.000đ
11 Robusta chế biến honey (S18) 58.000đ 57.500đ 57.000đ
12 Robusta chế biến honey (S16) Đánh bóng 58.000đ
13 Robusta Natural (S16) 60.000đ 59.500đ 59.000đ
14 Robusta Natural (S18) 63.000đ 62.500đ 62.200đ
15 Robusta Natural (S16) Đánh bóng 64.000đ
16 Culi (S16) bắn màu 38.000đ 37.500đ 37.000đ
17 Culi chín 90% (S18) bắn màu 40.000đ 39.500đ 39.000đ
18 Arabica (S18) Vụ cũ 45.000đ 44.500đ 43.500đ
19 Arabica chế biến khô (S18) 49.000đ 48.500đ 48.000đ
20 Arabica chế biến ướt Lâm Đồng (S18) Vụ cũ 52.000đ 51.500đ 51.000đ
21 Arabica chế biến ướt Lâm Đồng (S18) 78.000đ 77.500đ 77.000đ
22 Arabica chế biến ướt Cầu Đất (S18) 88.000đ 87.500đ 87.000đ
23 Moka dầu 110.000đ 108.00đ 108.000đ
24 Chery chín 90% 50.000đ 48.000đ 48.000đ
25 Chery chế biến natural 95.000đ 92.000đ 92.000đ
26 Cà phê Hữu Cơ honey Hết hàng
27 Cà phê Hữu Cơ natural Hết hàng

Lưu ý: Giá bán tại trụ sở công ty và tại kho TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

 Bảng giá này áp dụng từ ngày 13 tháng 05 năm 2020 cho đến khi có bảng thông báo giá thay thế./.

           

                                                                                                             BMT, ngày 13 tháng 05 năm 2020

               Đại diện công ty

   (Giám đốc đã ký)