TIÊU CHUẨN CÁC DÒNG CÀ PHÊ NHÂN

TIÊU CHUẨN CÁC DÒNG CÀ PHÊ NHÂN

 • Cà phê Robusta S16, S18 clean

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3%                  

+ S16 Trên sàng 16: ≥ 90%.

+ S18 Trên sàng 18: ≥ 90%.

 • Robusta chín 90% (S18) clean

+ Tỉ lệ chín: 90%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen max: 0,1%

+ Vỡ max: 0,5%                  

+ Trên sàng 18: ≥ 90%.

 • Robusta chín 95% (S16, S18) clean

+ Tỉ lệ chín: 95%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen max: 0,1%

+ Vỡ max: 0,5%              

+ (S16) Trên sàng 16: ≥ 90%.

+ (S18) Trên sàng 18: ≥ 90%.

 • Culi S16-18 clean chín 90%

+ Tỉ lệ chín: 90%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3%                  

+ Trên sàng 16-18: ≥ 90%.

 • Robusta chế biến honey VIP (S16, S18)

+ Tỉ lệ chín: 99%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen max: 0,1%

+ Vỡ max: 0,3%                  

+ (S16) Trên sàng 16: ≥ 90%.

+ (S18) Trên sàng 18: ≥ 90%.

 • Robusta chế biến honey (S16, S18)

+ Tỉ lệ chín: 97%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen max: 0,1%

+ Vỡ max: 0,3%                   

+ (S16) Trên sàng 16: ≥ 90%.

+ (S18) Trên sàng 18: ≥ 90%.

 • Robusta Natural (S16, S18)

+ Tỉ lệ chín: 98%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất : 0,1%

+ Đen max: 0,1%

+ Vỡ max: 0,3%                 

+ (S16) Trên sàng 16: ≥ 90%.

+ (S18) Trên sàng 18: ≥ 90%.

 • Arabica chế biến khô (S14, S16, S18)

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3%  

+ (S14) Trên sàng 14: ≥ 90%.

+ (S16) Trên sàng 16: ≥ 90%.

+ (S18) Trên sàng 18: ≥ 90%.

 • Arabica chế biến ướt (S16+)

+ Tỉ lệ chín: 98%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3%                  

+ Trên sàng 16-18: ≥ 90%.

 • Moka dầu

+ Tỉ lệ chín: 99%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3%                  

 • Cherry (Cà phê Mít)

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3%       

 • Cà phê SX theo QT Hữu Cơ Natural

+ Tỉ lệ chín: 99%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3%       

 • Cà phê Hữu Cơ có giấy chứng nhận

+ Tỉ lệ chín: 99%

+ Ẩm độ: 12,5 – 13%                     

+ Tạp chất: 0,1%

+ Đen vỡ: 0,3% 

Bài viết liên quan
Open Chat
1
Close chat
Xin chào. Vui lòng nhấp vào nút bắt đầu bên dưới để bắt đầu trò chuyện cùng chúng tôi.

Bắt đầu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chỉ cần để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn sau ít phút*Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối